Nederlandse les voor Spaanstaligen

Taalengua biedt Nederlandse lessen voor Spaanstaligen aan. Tijdens de lessen wordt aandacht geschonken aan de vier vaardigheden van taalverwerving: spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Ik heb inmiddels ruim 25 jaar ervaring met Spaanstaligen die de Nederlandse taal willen leren. Door mijn studie HBO Spaans en verschillende docententrainingen heb ik inzicht in de struikelblokken waar Spaanstaligen die het Nederlands leren tegenaan kunnen lopen. Vanaf de eerste les wordt er  veel Nederlands gesproken. Doordat ik de Spaanse taal goed beheers  kan ik, indien nodig, mensen in hun eigen taal uitleg geven wat voor de cursisten een groot voordeel is. Tijdens de lessen zal ook aandacht worden besteed aan de Nederlandse cultuur en gewoonten en  wordt door middel van Nederlandse liedjes de woordenschat op een speelse manier extra uitgebreid. Men krijgt les in een persoonlijke, huiselijke omgeving in een gemoedelijke sfeer. Doordat de groepen maximaal uit 4 of 5 personen bestaan krijgen cursisten voldoende gelegenheid om het Nederlands tijdens de lessen te oefenen. Het is ook mogelijk privé lessen te volgen.

Vertaalbureau Spaans-Nederlands Nederlands-Spaans / Oficina de traducciones neerlandés-español español-neerlandés. Nederlandse les voor Spaanstaligen, Clases de Neerlandés para hispanohablantes